Zpět na seznam produktů

Do EUROOKEN jsou používána následující izolační skla

Izolační skla jsou konstruována jako dvojsklo nebo trojsklo, tzn. Ze dvou nebo tří tabulí skla, jejich vzdálenost vymezuje dutý distanční rám plněný vysoušecím prostředkem. Jednotlivá skla v dvojsklech nebo trojsklech se volí v tloušťkách vyhovujících funkčním a mechanickým nárokům. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním , trvale plastickým tmelem nebo obdobnými materiály, jako je např. Swiggle strip. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným, vulkanickým tmelem. Konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel. Izolační skla nejsou z hlediska mechanických vlastností samonosným prvkem.

Izolační dvojskla (trojskla) se prodávají pod obchodními značkami Thermobel a Thermoplus (liší se tepelně izolační charakteristikou).

Aby mohlo izolační zasklení plnit další funkce, kombinují se v nich různé druhy skel, čímž je dosaženo požadovaných speciálních vlastností pro dané podmínky.

Dřevotep sklo

Standardní izolační sklo

Standardní izolační sklo Thermobel je běžné řešení pro veškerá zasklívání oken, dveří, zimních zahrad a skleněných fasád budov. Je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4-12 mm oddělených distančním rámem, jehož šíře se pohybuje v rozmezí 6-24 mm. Plochu izolačního skla lze opticky rozdělit ozdobnou mřížkou, umístěnou v dutině. Jsou-li kladeny požadavky na vysoký prostup světla a zároveň se má omezit průhled. Lze použít do skladby izolačního skla dekorativní sklo ( vzorované sklo) s vysokým rozptylem prostupu světla.

Protisluneční izolační skla

Se vzrůstající plochou skleněné výplně stoupá přehřívání interiéru vlivem slunečního záření. Nahradí-li se vnější čirá tabule sklem s absorpční či reflexní charakteristikou, odbourají se nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti. To umožňuje podstatně snížit náklady na udržování přijatelné teploty v interiéru v průběhu celého roku. Dělí se na skla:

Izolační sklo se zvýšenou tepelnou izolací

Jedná se o moderní izolační sklo nové generace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Vnitřní tabule skla je v izolačním dvojskle nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity – na povrchu skla je nanesen speciální povlak oxidů kovů, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosahováno výrazného snížení hodnoty součinitele tepelné propustnosti „U“. Dalšího zlepšení této hodnoty leze docílit výměnou účinků jako třiceticentimetrová cihlová zeď.

Zvukově izolační skla

Další vlastností izolačních skel významnou zejména pro objekty situované v blízkosti dálnic, letišť, rušných křižovatek apod. je jejich schopnost podstatně snížit prostup hluku z vnějšího prostředí do interiéru. Nejčastěji používanou veličinou z hlediska akustických vlastností skleněných výplní je index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v jednotkách dB a určující izolační schopnost prvku proti zvuku šířícímu se vzduchem.

Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou

Standardní izolační sklo může při rozbití způsobit i těžká zranění. Pro zasklení výplní dveří , skleněných stěn, pro nástropní zasklení apod. mají tato skla rozhodující význam. Také chrání před vloupáním a vandalismem.

Bezpečnostní zasklení zahrnuje izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným, vzorovaným sklem s drátěnou vložkou a protipožárním sklem. U tohoto typu musí být použito speciální zasklení do hloubky 34 mm.

Izolační skla v kombinaci se smaltovanými skly

Tato skla se převážně používají k opláštění budov. Široké uplatnění však najdou i v interiérové architektuře.

Běžné, tepelně tvrditelné tabulové sklo různého typu pro exteriérové a interiérové použití je opatřeno vrstvou z nízkotavitelné skleněné frity s příslušnými barevnými pigmenty.

V nabídce je 11 odstínů základních standardních barev, které se nanášejí technologií stříkání nebo sítotiskem.Speciálním standardem je smalt, který imituje pískování. U fasádních skel probarvených ve hmotě s reflexním povlakem jsou doporučeny odpovídající odstíny smaltu tak, aby byl zaručen barevný soulad mezi okny a parapetní částí fasád.

PŘÍKLADY ORNAMENTNÍCH SKEL

Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo Dřevotep sklo